Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2009

Μέσα από τα μάτια ενός παιδιού!

http://media3.washingtonpost.com/wp-dyn/content/photo/2006/09/30/PH2006093000782.jpg
Δημοσίευση : 12 Μαρτίου 2008
Κύριε, χάρισε μας άξιους ποιμένες, που δεν θα παίρνουν τα «τυχερά» που από «φιλότιμο» δίνουν οι πιστοί, όπως τους δικαιολόγησε (τους χριστέμπορους) σήμερα ο παΤέρας (από κάθε άποψη) Ιερώνυμος Λιάπης!..