Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2008

Η θητεία του προεξάρχοντος της Εκκλησίας

Η θητεία του προεξάρχοντος της Εκκλησίας

Κύριε διευθυντά

Η θητεία του προεξάρχοντος της Εκκλησίας να μην είναι ισόβια αλλά είτε ενιαύσια είτε διετής ή τριετής, κυρίως όσον αφορά τα διοικητικά καθήκοντα. Επίσης, ο εκάστοτε μητροπολίτης να δύναται να εκλεγεί στη θέση αυτή ως τρεις φορές, εκ των οποίων τις δύο μόνο συνεχόμενες.

Γνωρίζω ότι κάτι τέτοιο ίσως αντίκειται στην παράδοση της Εκκλησίας, φρονώ όμως ότι συνάδει με τον τρόπο λειτουργίας άλλων πνευματικών καθιδρυμάτων στη χώρα μας, όπως και με τον τρόπο που επιλέγουν τον προεξάρχοντά τους άλλες "εκκλησίες", όπως π.χ. η "Εκκλησία» της Σκωτίας" (Kirk) όπου ο προεδρεύων εκλέγεται για περιορισμένο χρόνο (έτος) και έχει τον τίτλο του μεσολαβητή (moderator).

Δρ Κωστας Δικαιος - Πολιτικός Επιστήμων / Κομοτηνή

H KAΘHMEPINH. Κυριακή, 9 Μαρτίου 2008

Δεν υπάρχουν σχόλια: